Lista postępowań PZP

Pozycje 1-7 z 7  pokazuj  pozycji

KSW/2023/EZM/18 - część 5 „Dostawa materiałów elektrycznych: część 5 - źródła światła specjalistyczne” Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-13 2023-03-27 11:30 --
KSW/2023/SIP/43 „Budowa wodnego i klasycznego placu zabaw z tematycznym parkiem doświadczeń na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”” Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-16 2023-03-31 11:30 --
KSW/2023/TEM/15 Wykonanie remontu pierścienia ochronnego wentylatora przy szybie Kościuszko. Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-10 2023-03-31 11:30 --
KSW/2023/EZM/42 „Dostawa urządzeń wiertniczych część 2 – żerdzie wiertnicze". Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-24 2023-04-04 11:30 --
KSW/2023/TW/47 „Usługi wykonania przeglądu głównego oraz remontu wentylatorów lutniowych” Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-24 2023-04-06 11:30 --
KSW/2023/TEM/13 - część I "Usługi w zakresie wykonania pomiarów elektroenergetycznych w Kopalni Soli „Wieliczka”: część I – pomiary w podziemnej części Kopalni” Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-03-07 2023-04-11 11:30 --
KSW/2023/TEM/13 - część II „Usługi w zakresie wykonania pomiarów elektroenergetycznych w Kopalni Soli „Wieliczka”: część II – pomiary na powierzchni Kopalni” Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-03-07 2023-04-11 11:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa