Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 44  pokazuj  pozycji

KSW/2020/EZM/81 „Dostawa materiałów budowlanych – część III - preparaty chemiczne” Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-23 2020-11-18 11:30 --
KSW/2020/EZM/82 Dostawa pochłaniaczy górniczych POG-8M. Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-13 2020-10-22 11:30 --
KSW/2020/EZM/77 „Dostawa środków czystości - część X - ręczniki kąpielowe frotte” Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-06 2020-10-19 12:00 --
KSW/2020/EZM/76 „Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz akcesoriów ochronnych - część II - hełmy górnicze”. Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-05 2020-10-15 11:30 --
KSW/2020/SI/79 Zakup oraz wdrożenie systemu informatycznego do obsługi ruchu turystycznego Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Dialog konkurencyjny Usługi 2020-09-25 2020-10-06 11:30 --
KSW/2020/EZM/73 „Dostawa materiałów elektrycznych - część V – oprawy oświetleniowe” Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-09 2020-11-03 11:30 --
KSW/2020/TOP/36 „Wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia szybu Wilson” Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-04 2020-11-16 11:30 --
KSW/2020/EZM/71 Dostawa drewna - część I drewno wielkowymiarowe Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-18 2020-08-28 11:30 --
KSW/2020/TOP/67 Sporządzenie projektu technicznego uzupełniających robót zabezpieczających obudowę drewnianą w komorze Drozdowice III wraz z technologią na poziomie IIn. Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-03 2020-09-08 11:30 --
KSW/2020/TEM/66 " Dostawa energii elektrycznej do obiektów Kopalni Soli " Wieliczka" S.A." Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-13 2020-08-20 11:30 --
KSW/2020/EZM/68 „Dostawa środków czystości - część V – mydło BHP, część VI – pasta BHP, cześć XI – środek przeciwgrzybiczny do stóp i obuwia” Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-03 2020-07-16 12:00 --
KSW/2020/EZM/65 Dostawa materiałów elektrycznych - cześć III - kable niskiego napięcia Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-30 2020-08-10 11:30 --
KSW/2020/SIP/64 „Kompleksowe dostawy paliwa gazowego oraz świadczenie usług dystrybucji dla obiektów należących do Kopalni Soli Wieliczka S.A.” Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-11 2020-07-24 12:00 --
KSW/2020/EZM/63 „Dostawa materiałów elektrycznych – źródła światła” Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-05 2020-07-14 12:00 --
KSW/2020/TOP/35 „Koncepcja transportu pomiędzy poz. III i IIn w rejonie komór Magdalena i Wojciech” Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-14 2020-06-30 12:00 --
KSW/2020/EZM/58 „Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz akcesoriów ochronnych - środki ochrony indywidualnej” Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-08 2020-05-28 11:30 --
KSW/2020/EZM/55 „Dostawa środków czystości - część V – mydło BHP, część VI – pasta BHP, cześć XI – środek przeciwgrzybiczny do stóp i obuwia” Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-28 2020-05-12 12:00 --
KSW/2020/TOP/10 Projekt doraźnego wzmocnienia konstrukcji przedziału schodowego w szybie Daniłowicz. Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-03 2020-05-12 11:30 --
KSW/2020/EZM/46 „Dostawa materiałów elektrycznych - aparatura elektryczna” Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-01 2020-05-14 12:00 --
„Naprawa obudowy szybu Kinga” „Naprawa obudowy szybu Kinga” Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-03-31 2020-04-20 11:30 --
KSW/2020/TOP/11 Wykonanie projektu technicznego otworu przepustowego z powierzchni przy szybie Wilson na poziom IIw Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-02-21 2020-04-30 12:00 --
KSW/2020/SIP/15 Sprzątanie budynku Szybu Regis wraz z terenem przyległym. Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-02-14 2020-02-24 11:30 --
KSW/2020/INP/5 Zabezpieczenie obudową podporową części rezerwatu GK, w których nie występują pokrywy halitowe oraz wypełnienie wnęk ociosowych murami solnymi. Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-02-10 2020-02-25 11:30 --
KSW/2020/EZM/19 „Dostawa środków czystości - część I – środki czyszczące” Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-06 2020-02-18 12:00 --
KSW/2020/INP/3 „Zabezpieczenie dróg dojściowych na poziomie V do wycieków w rejonie zachodnim kopalni - etap II obejmujący przebudowę wyrobisk na odcinkach 14-27 objętych dokumentacją projektową” Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-02-05 2020-03-11 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa