Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 120  pokazuj  pozycji

KSW/2019/EZM/96 Dostawa pomp i części do pomp Postępowanie PZP Część I - dostawa pomp 2019-11-12 11:30 --
KSW/2019/EZM/96 Dostawa pomp i części do pomp Postępowanie PZP Część II - dostawa części do pomp 2019-11-12 11:30 --
KSW/2019/SIP/107 Wykonanie dokumentacji projektowej zabudowy windy w szybie Paderewski wraz z budową budynku nadszybia. Postępowanie PZP Wykonanie dokumentacji projektowej zabudowy windy w szybie Paderewski wraz z budową budynku nadszybia. 2019-10-11 11:30 --
KSW/2019/HR/112 Dostawa bonów towarowych o nominale 50,00 zł Postępowanie PZP Dostawa bonów towarowych o nominale 50,00 zł 2019-10-30 12:00 --
KSW/2019/EZM/121 Dostawa materiałów elektrycznych - skrzynie łączeniowe, wyłączniki stycznikowe Postępowanie PZP Dostawa materiałów elektrycznych - skrzynie łączeniowe, wyłączniki stycznikowe 2019-12-05 12:00 --
KSW/2019/SI/108 Ujednolicenie i rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego w obiektach Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. – Etap I – Integracja systemów. Postępowanie PZP Ujednolicenie i rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego w obiektach Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. – Etap I – Integracja systemów. 2019-12-10 11:30 --
KSW/2019/SI/113 Dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego do obsługi ruchu turystycznego Postępowanie PZP Dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego do obsługi ruchu turystycznego 2020-08-26 11:30 --
KSW/2019/EZM/101 „Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do wiertnicy MDR-06A” Postępowanie PZP „Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do wiertnicy MDR-06A” 2019-11-25 12:00 --
KSW/2019/EZM/132 Dostawa słuchawek silikonowych jednorazowego użytku. Postępowanie PZP Dostawa słuchawek silikonowych jednorazowego użytku. 2020-01-20 11:30 --
KSW/2019/EZM/122 „Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz akcesoriów ochronnych - część I – koszula flanelowa ochronna, część II – ubranie ochronne antyelektrostatyczne z taśmami odblaskowymi, typ Szwedzki, część VI – odzież ochronna ocieplana” Postępowanie PZP „Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz akcesoriów ochronnych - część I – koszula flanelowa ochronna” 2020-01-15 12:00 --
KSW/2019/EZM/122 „Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz akcesoriów ochronnych - część I – koszula flanelowa ochronna, część II – ubranie ochronne antyelektrostatyczne z taśmami odblaskowymi, typ Szwedzki, część VI – odzież ochronna ocieplana” Postępowanie PZP „Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz akcesoriów ochronnych - część II – ubranie ochronne antyelektrostatyczne z taśmami odblaskowymi, typ Szwedzki” 2020-01-15 12:00 --
KSW/2019/EZM/122 „Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz akcesoriów ochronnych - część I – koszula flanelowa ochronna, część II – ubranie ochronne antyelektrostatyczne z taśmami odblaskowymi, typ Szwedzki, część VI – odzież ochronna ocieplana” Postępowanie PZP „Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz akcesoriów ochronnych - część VI – odzież ochronna ocieplana” 2020-01-15 12:00 --
KSW/2019/EZM/123 „Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz akcesoriów ochronnych - część VII - odzież ochronna specjalistyczna, część XII - środki ochrony indywidualnej” Postępowanie PZP „Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz akcesoriów ochronnych - część VII - odzież ochronna specjalistyczna” 2020-01-14 12:00 --
KSW/2019/EZM/123 „Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz akcesoriów ochronnych - część VII - odzież ochronna specjalistyczna, część XII - środki ochrony indywidualnej” Postępowanie PZP „Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz akcesoriów ochronnych - część XII - środki ochrony indywidualnej” 2020-01-14 12:00 --
KSW/2019/EZM/145 Dostawa pomp i części do pomp Postępowanie PZP Część I - dostawa pomp 2020-01-03 11:30 --
KSW/2019/EZM/145 Dostawa pomp i części do pomp Postępowanie PZP Część II - dostawa części do pomp 2020-01-03 11:30 --
KSW/2019/EZM/136 Dostawa pochłaniaczy ochronnych górniczych POG-8M Postępowanie PZP Dostawa pochłaniaczy ochronnych górniczych POG-8M 2020-01-10 11:30 --
KSW/2019/EZM/135 „Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz akcesoriów ochronnych - część XVIII - kombinezony używane na Trasie Górniczej Kopalni Soli "Wieliczka"” Postępowanie PZP „Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz akcesoriów ochronnych - część XVIII - kombinezony używane na Trasie Górniczej Kopalni Soli "Wieliczka"” 2020-01-22 11:30 --
KSW/2019/TEM/149 Wykonanie remontu rurociągu solankowego na poziomie VIII w podłużni Biliński po uprzednim sporządzeniu projektu wykonawczego remontu Etap II. Postępowanie PZP Wykonanie remontu rurociągu solankowego na poziomie VIII w podłużni Biliński po uprzednim sporządzeniu projektu wykonawczego remontu Etap II. 2020-02-03 11:30 --
KSW/2019/KSRG/147 „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych z udziałem lekarza” Usługi społeczne „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych z udziałem lekarza” 2020-01-30 11:30 --
KSW/2019/TW/153 Usługi przeglądu głównego oraz remontu wentylatorów lutniowych Postępowanie PZP Usługi przeglądu głównego oraz remontu wentylatorów lutniowych 2020-02-05 11:30 --
KSW/2020/SIP/23 Usługa pielęgnacji trawników dywanowych, krzewów i rabat bylinowych zgodnie z Planem pielęgnacji terenów zielonych Kopalni Soli Wieliczka S.A. na 2020r. Postępowanie PZP Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na pielęgnacji trawników parkowych, łąk i zadrzewień na terenach Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. zgodnie z „Planem pielęgnacji terenów zielonych Kopalni Soli Wieliczka S.A.” opracowanego na rok 2020r. 2020-02-05 11:30 --
KSW/2020/INP/3 „Zabezpieczenie dróg dojściowych na poziomie V do wycieków w rejonie zachodnim kopalni - etap II obejmujący przebudowę wyrobisk na odcinkach 14-27 objętych dokumentacją projektową” Postępowanie PZP „Zabezpieczenie dróg dojściowych na poziomie V do wycieków w rejonie zachodnim kopalni - etap II obejmujący przebudowę wyrobisk na odcinkach 14-27 objętych dokumentacją projektową” 2020-03-11 12:00 --
KSW/2020/EZM/19 „Dostawa środków czystości - część I – środki czyszczące” Postępowanie PZP „Dostawa środków czystości - część I – środki czyszczące” 2020-02-18 12:00 --
KSW/2020/INP/5 Zabezpieczenie obudową podporową części rezerwatu GK, w których nie występują pokrywy halitowe oraz wypełnienie wnęk ociosowych murami solnymi. Postępowanie PZP Zabezpieczenie obudową podporową części rezerwatu GK, w których nie występują pokrywy halitowe oraz wypełnienie wnęk ociosowych murami solnymi. 2020-02-25 11:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa